logo IT Roadmap Planning
Introductie IT Roadmap Planning Switch language to English
IT Roadmap Planning is een aanpak die organisaties in staat stelt om in complexe IT situaties, de juiste IT projectportfolio te bepalen. Deze aanpak is doorontwikkeld in 2007 tot een volwaardige methode. Focus ligt hierbij op (grootschalige) renovatie van Business Applicaties. De IRP aanpak definieert een uitvoerbare veranderstrategie en een implementatiestructuur. Een uitvoerbare veranderstrategie is een high-level planning van projecten, die onderling afgestemd zijn. De doorlooptijd van de uitvoering van deze IRP projectportfolio kan 2 tot 3 jaar zijn. Elk project uit de portfolio is beoordeeld op haalbaarheid, afhankelijkheden en uitvoering. De implementatiestructuur dient de uitvoering van de IRP projectenportfolio bij te sturen en het commitment van de organisatie vast te houden.

Het opstellen van een IRP is gecomprimeerd in een vast activiteitenschema waarin na 8 weken een eindvoorstel gepresenteerd wordt. De klantorganisatie en ons bureau zullen een klein en deskundig team moeten samenstellen om in deze beperkte doorlooptijd de juiste activiteiten uit te voeren. Uitgangspunt van IRP is dat de IT veranderingen altijd vanuit de business strategie worden ge´nitieerd. De IT organisatie heeft weliswaar een eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering maar uiteindelijk is IT een ondersteunende functie naar de business. De implementatiestructuur dient zoveel als mogelijk aan te sluiten op de bestaande IT governance.