IT Roadmap Planning
Waarom IRP? Switch language to English
Vele organisaties worstelen met de opzet en uitvoering van grootschalige en meerjarige vernieuwing van Business Applicaties. Aanleiding voor dergelijke vernieuwing kan zijn, legacy systemen waarop vernieuwing nog nauwelijks mogelijk is, nieuwe business strategie, fusies, overnames of nieuwe samenwerkingsverbanden. Veel organisaties willen doorgroeien naar real-time processing terwijl de core applicaties nog batch-georiŽnteerd zijn.

Business Applicaties zijn technisch gecompliceerd en zijn vaak gekoppeld. Deze onderlinge afhankelijkheid maakt het plannen en realiseren van veranderingen complex. Hiernaast is de organisatorische inbedding ook veelal verdeeld over diverse partijen. Deze partijen kunnen zijn: de eigen IT organisatie, software pakket leveranciers en andere IT partners. Ook andere dienstverleners die geheel of gedeeltelijk business processen uitvoeren kunnen door IT gekoppeld zijn. Er is in dit soort situaties nauwelijks een centrale focus op IT renovatie of grootschalige veranderprogrammaís. De huidige ervaring is dan ook dat veel van dergelijke trajecten, hoe noodzakelijk ook, niet tot gewenste resultaten leiden.