IT Roadmap Planning
IRP Concepten? Switch language to English
IRP is gebaseerd op verankering naar IT en de Business. Belangrijk uitgangspunt is dat de IT veranderingen vanuit de business strategie worden ge´nitieerd. Dit geldt vooral voor de vaststelling van de strategische Business Applicatie Architectuur. Daarnaast heeft IT een eigen verantwoordelijkheid om de IT Roadmap te bepalen mede gebaseerd op high-level business requirements en de overeengekomen Business Applicatie Architectuur. De IT Roadmap Planning is dus IT-driven en business-oriented.


Tweede belangrijke component in het eindvoorstel is dat naast een inhoudelijke veranderstrategie ook nadrukkelijk aandacht is voor de organisatorische inbedding van de uitvoering en migratie. Een goede veranderstrategie is potentieel pas succesvol als er eveneens een goede veranderorganisatie wordt neergezet met een goed functionerende governance. Deze governance dient bij de start en tijdens de implementatie voldoende management commitment te garanderen. De aansturing dient aan te sluiten bij de vigerende bestuurscultuur.