IT Roadmap Planning
Wat zijn IRP resultaten? Switch language to English
Het eindvoorstel bevat een samenvatting van de business strategie die is afgeleid uit interviews en beschikbare documentatie. IRP is niet bedoeld om een nieuwe business strategie te ontwikkelen. Uitgangspunt is dat de business strategie is vastgesteld en voor zover relevant voor de IT Roadmap Planning, wordt meegenomen om een adequate Business Applicatie Architectuur te ontwikkelen. IPR stippelt een realistische marsroute uit om van de bestaande Business Applicatie Architectuur te migreren naar de Target Business Applicatie Architectuur. IRP zal de uit te voeren activiteiten clusteren in logische en samenhangende eenheden, die als project verder gedetailleerd uitgewerkt zullen worden. De IT Roadmap Planning waarborgt de samenhang en onderlinge afhankelijkheid van deze projecten. Per project wordt een inschatting gemaakt van kosten, resources en doorlooptijd. De totale inspanning wordt afgemeten naar het totale verandervermogen van de organisatie. Indien nodig zullen verschillende scenario’s worden opgesteld waardoor een transparante besluitvorming mogelijk wordt gemaakt.

IRP is high-level planning en dient als basis voor nog op te stellen gedetailleerde projectplannen. Deze gedetailleerde projectplannen zijn geen standaard onderdeel van het eindvoorstel dat na 8 weken gepresenteerd wordt. In deze benadering zijn gedetailleerde projectplannen het niveau waarop individuele medewerkers worden ingepland om concrete werkzaamheden uit te voeren.

resultaat
voorbeeld van high-level planning

De implementatiestructuur zal gedurende de 2 tot 3 jaar de vastgestelde veranderstrategie realiseren. Deze implementatiestructuur zal een projectorganisatie voorstel bevatten waarin de realisatie en de aansturing en bewaking van de voortgang worden uitgewerkt. Deze projectorganisatie dient aan te sluiten op de heersende bestuurscultuur.