IT Roadmap Planning
Hoe IRP op te stellen? Switch language to English
Het ontwikkelen van een dergelijke veranderstrategie is uitgewerkt in een concreet stappenplan (zie diagram) waarbij na 8 weken het eindvoorstel wordt gepresenteerd.
hoe

De klantorganisatie dient een klein maar slagvaardig team te formeren, dat gedurende deze 8 weken de noodzakelijke analyse resultaten zal realiseren. Dit team zal vanuit de business en IT opgebouwd moeten worden. Om voldoende druk op de organisatie uit te oefenen heeft het de voorkeur een fixed price, fixed date opdracht te formuleren. Uitgangspunt is dat de doorlooptijd gefixeerd is volgens het IRP stappenplan (zie diagram).

De veranderstrategie is slechts beperkt afhankelijk van de gedetailleerdheid van analyse resultaten. Het vaststellen van de veranderstrategie kan effectief plaatsvinden zonder over alle gedetailleerde informatie te beschikken. De begrenzing van de doorlooptijd voorkomt teveel details en houdt het initiatief (het momentum) vast.

De bestaande wijze van besluitvorming en de bestuurscultuur worden geadresseerd in de analyse van de huidige IT governance (zie IRP stappenplan). Aansluitend wordt hierbij een project besturingsmodel gepresenteerd om de uitvoering van de veranderstrategie te realiseren en gedurende de uitvoering bij te sturen.