IT Roadmap Planning
Wat is IRP? Switch language to English
IT Roadmap Planning (IRP) is een aanpak gebaseerd op jarenlange ervaringen in (grote) complexe organisaties. IRP is een uitgewerkte aanpak om in complexe situaties een uitvoerbaar en voor de organisatie realiseerbare IT veranderstrategie te ontwikkelen met een tijdshorizon van 2 tot 3 jaar (WAT te doen en WANNEER). Kern van deze aanpak is het formuleren van een gewenste Target Applicatie Architectuur met concrete tussenstappen die op zichzelf stabiel en implementeerbaar zijn.

Daarnaast wordt een implementatiestructuur uitgewerkt (HOE en door WIE) waarmee de veranderstrategie wordt gerealiseerd en aangestuurd. Gezien de lange doorlooptijd zal er ook aandacht moeten zijn om het sponsorship en management commitment vast te houden. De IT veranderstrategie dient een stabiele koers uit te zetten en voorkomen moet worden dat korte termijn bijstellingen leiden tot eindeloos uitstel van resultaten. Als de organisatie echt in de verkeerde richting beweegt zal de veranderstrategie moeten worden bijgesteld. Deze besluitvorming zal transparant moeten blijven.